FS Yaroslavich Yaroslav 18 25 23 18 1
Lokomotiv Novosibirsk 25 23 25 25 3

Leghe